Na Mazury- Jachty żaglowe-jachty motorowe

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to unikatowy na skalę Europejską szlak żeglugi śródlądowej. Możemy nim przepłynąć od jeziora Brzozolasek w okolicy miasta Pisz do kanału w Węgorzewie. Długość tego szlaku żaglowego w linii prostej wynosi 111 km z czego na kanały przypada ok. 17 km.

Kanały łączące Wielkie Jeziora Mazurskie, kolejność od południa do północy:

Kanał Jegliński – łączy jeziora Roś i Seksty (część jeziora Śniardwy)
Kanał Tałcki – łączy jeziora Tałty i Tałtowisko
Kanał Grunwaldzki – łączy jeziora Tałtowisko i Kotek
Kanał Mioduński – łączy jeziora Kotek i Szymon
Kanał Szymoński – łączy jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim
Kanał Kula – łączy Jezioro Jagodne z Jeziorem Bocznym
Kanał Giżycki – łączy jeziora Niegocin i Kisajno
Kanał Niegociński – łączy jeziora Niegocin i Tajty
Kanał Piękna Góra – łączy jeziora Tajty i Kisajno
Kanał Sztynorcki – łączy jezioro Dargin z Jeziorem Sztynorckim i portem w Sztynorcie
Kanał Węgorzewski – łączy „łuk” Węgorapy
Kanał Brożajcki – łączy Węgorapę z Gołdapą (nieczynny)
Kanał Mazurski (niedokończony) – miał połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Morzem Bałtyckim

 

Żeglując po Mazurach nie sposób uniknąć pływania jachtami żaglowymi na silniku po kanałach.

Jak pokonać kanały mazurskie jachtem i nie stracić przy tym niepotrzebnie nerwów. Nie jest to trudne zadanie jak płyniemy sami i ruch na kanale jest mały.W bieżącym sezonie musimy liczyć się z utrudnieniami i pływanie po kanałach może wiązać się z większą ilością przygód żeglarskich. Ze względu na prace remontowe liczmy się ze zwiększonym ruchem jachtów żaglowych i jachtów motorowych na kanale Giżyckim, może być też tłoczno podczas oczekiwania na otwarcie mostu obrotowego.

Kanał Niegociński, alternatywne połączenie jezior Niegocin i Kisajno jest zamknięty z powodu remontu.

W ramach prac remontowych kanał zostanie pogłębiony do głębokości 1,5 metra, a także stare umocnienia brzegów zostaną rozebrane i odbudowane ze ścianki szczelnej stalowej zakończonej oczepem żelbetowym. Remont będzie kosztował 11,5 mln zł i potrwa do końca 2017 roku. Jedyną drogą łącząca północny szlak Wielkich Jezior Mazurskich z jego południową częścią jest kanał Giżycki, dlatego w tym sezonie będzie oblegany, gdyż alternatywna droga jest zamknięta.

Kanał Giżycki łączy jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno. Ma długość 2,13 km i głębokość 1,9 m. Kanał przechodzi najpierw pod mostem kolejowym, potem pod mostem obrotowym, a dalej pod kładką dla pieszych i jeszcze dwoma mostami drogowymi. Most obrotowy zbudowany został w 1898 przez firmę Beuchelt & Co z Zielonej Góry, żeby zapewnić dojazd z miasta do znajdującej się po zachodniej stronie kanału Twierdzy Boyen. Obracany jest ręcznie przez jednego operatora. Cała operacja otwierania mostu ważącego ponad 100 ton za pomocą odpowiednich przełożeń zajmuje jednemu człowiekowi około 5 min. To interesujący zabytek techniki ze względu na typ konstrukcji. Jest unikatowy w skali kraju i jest jednym z kilku mostów tego typu w Europie.
To most obrotowy w którym całe przęsło mostowe obraca się w bok o 90° i ustawia się równolegle do nabrzeża. Otwarcie mostu wstrzymuje ruch kołowy i umożliwia przepływanie jednostek wodnych po kanale. Ruch po otwarciu mostu odbywa się wahadłowo.

Ze względu na zwiększony ruch łodzi żaglowych i łodzi motorowych godziny otwarcia mostu zostały wydłużone.

GODZINY OTWARCIA MOSTU OBROTOWEGO:

lipiec-sierpień 2017

ruch wodny:

• 08.05 – 08.25
• 10.35 – 11.25
• 12.05 – 12.55
• 13.35 – 14.25
• 16.05 – 17.25
• 18.35 – 18.55
• 20.35 – 21.15

Pamiętajmy o podstawowych zasadach, tak aby pływało nam się miło i przyjemnie! :)

 • W kanałach obowiązuje ruch prawostronny. Pływanie nie stwarza większych kłopotów, problemy pojawiają się kiedy robi się tłoczno, przy wymijaniu czy wyprzedzaniu dużych jednostek. Dlatego pamiętajmy trzymajmy się prawej strony i nie zapominajmy, że są jeszcze inne łódki, jachty, statki.

 • Dostosujmy prędkość i nie tamujmy ruchu. Jachty motorowe przy małych prędkościach tracą zdolności manewrowe, Płyńmy kanałem z prędkością ok. 6km/h. Tamując ruch zmuszamy innych do manewru wyprzedzana, a jest on zawsze ryzykowny.

 • Pływamy z opuszczonym mieczem. To ważne, jacht bez miecza ma dużo gorsze właściwości manewrowe. Rekomendowana jest długość ¾ miecza, nadal mamy dobrą sterowność i nie zahaczymy o dno w płytszych miejscach.

 • Zachowujmy bezpieczny odstęp od rufy jachtu przed nami. Warto wziąć sobie do serca zasadę ograniczonego zaufania, po co niepotrzebnie tracić nerwy lub kaucje. Gdy np. jacht żaglowy stanie w poprzek kanału – będziemy mieć szanse wymanewrować, poza tym pamiętajmy o położonych masztach, jacht z położonym masztem jest z tyłu dłuższy czasami nawet o cała długość.
 • Nie włączajmy się do ruchu tuż przed kimś. Przepuśćmy go, kanał nie jest dobrym miejscem na gwałtowne manewry.
 • Uwaga na statki tzw. Białej floty, mają pierwszeństwo. Jacht turystyczny zawsze ustępuję żegludze profesjonalnej. Nie jest to miłe spotkanie podczas żeglugi wąskim kanałem, czy oczekiwania na śluzowanie, pamiętajmy żeby ustąpić pierwszeństwa.
 • Postój przy brzegu. Nie blokujmy kanału urządzając sobie postój przy brzegu. Na kanałach przeważnie wolno cumować tylko w wyznaczonych miejscach (znak E5). Powodem jest chęć uniknięcia przewężeń kanału przez stojące przy jego brzegach jednostki. Na Kanale Giżyckim: ze względu na most obrotowy postój przy brzegu wschodnim dozwolony jest tylko dla statków pasażerskich. Jachty oczekują przy brzegu zachodnim. Na Kanale Jeglińskim (między Sekstami a Rosiem) postój jest w ogóle zabroniony (z wyjątkiem oczekiwania na śluzowanie w wyznaczonych miejscach).
 • Przejście przez śluzę. Manewr śluzowania powinien być wcześniej zaplanowany (zawsze przygotujmy plan B), przedyskutowany z załogą (każdy musi wiedzieć co ma robić). Po wejściu do komory śluzy cumujemy w miejscu wskazanym przez śluzowego. Cumę mocujemy nabiegowo, pamiętając o tym, że poziom wody może zmienić się nawet o kilka metrów.
 • Nie próbujmy chronić jachtu własnym ciałem, nie wystawiajmy nóg. W sytuacji kolizyjnej nogę bardzo łatwo zmiażdżyć próbując zatrzymać ciężki jacht. Do ochrony jachtu zawsze używamy obijaczy wkładanych miedzy jacht a brzeg lub inny jacht.
 • Mamy wakacje, zaplanujmy sobie odpowiednią ilość czasu na przejście odcinka i weźmy pod uwagę utrudnienia. Zachęcamy żeby zabrać ze sobą dużą dawkę wzajemnej życzliwości, spokoju i dobrego humoru.
Na Mazury- Jachty żaglowe-jachty motorowe

Pływanie jachtem motorowym, nie jest bardziej skomplikowane od jazdy samochodem czy motocyklem, należy pamiętać jednak o kilku rzeczach:

 • Nie mamy hamulca, hamujemy silnikiem lub wytracamy prędkość (inercję) w sposób manewrowy, jacht ma dużą duża bezwładność trochę trwa zanim jacht się zatrzyma.
 • Podatność na wiatr – jacht nie zawsze płynie dokładnie prosto, szczególnie przy małych prędkościach, musimy brać pod uwagę siłę i kierunek wiatru. Boczny wiatr wiejący w burtę może nam narobić sporo kłopotów.
 • Płynąc kanałami nasz jacht będzie zachowywał się trochę inaczej niż na akwenach otwartych, należy dostosować prędkość do napotkanych warunków, tak abyśmy mieli czas na reakcję i korektę kursu. Spotkanie innej jednostki w kanale, nie jest rzeczą straszną ale wymaga skupienia i uwagi.

Życzymy pozytywnej integracji! :)