foto 11

Prowadzenie oraz czarter jachtów motorowych jest regulowany prawnie: tu znajdziecie najważniejsze informacje związane z wymaganiami prawnymi i zwyczajowymi związanymi z wynajmem i prowadzeniem jachtów motorowych.

Jachty motorowe – co mówi prawo

jachty motorowe czarter - jakie uprawnienia

Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym żeglugi śródlądowej jest Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, a także rozporządzenia precyzujące kwestie uprawiania żeglarstwa i rekreacji motorowodnej. Poniżej prezentujemy najważniejsze aspekty dotyczące prowadzenia jachtów motorowych uprawianego rekreacyjnie i sportowo.

Uprawnienia motorowodne

W przypadku jachtów motorowych o potrzebie posiadania patentu lub nie – decyduje moc silnika. Rozporządzenie formułuje to następująco: „Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1)  żeglarza jachtowego;

2)  jachtowego sternika morskiego;

3)  kapitana jachtowego;

4)  sternika motorowodnego;

5)  motorowodnego sternika morskiego;

6)  kapitana motorowodnego;

7)  mechanika motorowodnego”

Do prowadzenia jachtów motorowych: 1) po wodach śródlądowych; 2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej uprawnia patent sternika motorowodnego.

Do jego uzyskania niezbędne są (podobnie jak w przypadku patentu żeglarza jachtowego):

  • wniosek o wydanie patentu
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności (część teoretyczna to 75 pytań, czas odpowiedzi 90 minut, niezbędne minimum 65 dobrych odpowiedzi; część praktyczna – prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora, można jednokrotnie powtórzyć źle wykonany manewr).
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych (pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu)
  • pisemna zgoda rodziców w przypadku osoby małoletniej
  • wiek – ukończenie 14-tego roku życia.

Kiedy nie potrzebny jest patent?

A zatem, podsumujmy: Dla jachtów motorowych o mocy silnika poniżej lub równej 10kW nie potrzebny jest patent. A skąd to wiemy? Musimy się dowiedzieć od armatora – najlepiej przed podpisaniem umowy.

Licencja na holowanie

Jeśli planujecie dodatkowe atrakcje dla rodziny  i przyjaciół w postaci holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, to pamiętajcie, że to wymaga dodatkowej licencji (tylko dla osób powyżej 18 lat i posiadających już patent sternika motorowodnego), do której otrzymania będzie znów niezbędne zdanie egzaminu.

Egzamin teoretyczny w tym wypadku, to 25 pytań w czasie 30 min (potrzebne 20 prawidłowych odpowiedzi). Egzamin praktyczny wygląda podobnie jak egzamin na sternika, choć oczywiście manewry powinny być dostosowane do specyfiki holowania.

Dodatkowo, planując czarter jachtów motorowych trzeba z wyprzedzeniem zapytać czy łódź posiada stosowne mocowania i wyciągarki.

Czarter jachtów motorowych a rejestracja jachtu, bezpieczeństwo oraz wymagania zwyczajowe

Przepisy są takie same jak w przypadku jachtów żaglowych, więc szczegóły znajdziecie na stronie Jachty żaglowe.