SELECT wp_posts.*, ROUND(RAND()*1000) 'rand_ind' FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) INNER JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) INNER JOIN wp_postmeta AS mt2 ON ( wp_posts.ID = mt2.post_id ) WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = 'bo_yachts' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) AND ( wp_postmeta.meta_key = 'bo_select_type_name_pl' AND ( ( ( mt1.meta_key = 'bo_port_val' AND CAST(mt1.meta_value AS CHAR) = '588' ) OR ( mt1.meta_key = 'bo_port_val' AND CAST(mt1.meta_value AS CHAR) = '2292' ) OR ( mt1.meta_key = 'bo_port_val' AND CAST(mt1.meta_value AS CHAR) = '201' ) ) AND ( ( mt2.meta_key = 'bo_select_type' AND CAST(mt2.meta_value AS CHAR) = '4297' ) OR ( mt2.meta_key = 'bo_select_type' AND CAST(mt2.meta_value AS CHAR) = '5219' ) ) ) ) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_postmeta.meta_value ASC,rand_ind LIMIT 0, 30

Przepraszamy,nie mamy jachtów które spełniają Twoje kryteria.